Подобрете ефективността на вашите геодезически дейности с нашите сантиметрови услуги за точно позициониране. Нашата система за включване и пускане ще позволи на всеки GNSS марсоход да се свърже автоматично с нашата RTK премиум мрежа чрез практически всяка мобилна интернет връзка. В рамките на геодезическата индустрия нашата мрежа често се използва при изграждане и топографско проучване, мониторинг, приложения за кадастър, определяне на граници и мобилно картографиране.

    Sign up for a FREE trial for the PREMIUM POSITIONING RTK Network