Poboljšajte efikasnost svojih geodetskih aktivnosti pomoću naših centimetarskih usluga preciznog pozicioniranja. Naš plug and plai sistem će omogućiti svakom GNSS roveru da se automatski poveže sa našom RTK premium mrežom putem praktično bilo koje mobilne Internet veze. U geodetskoj industriji naša mreža se često koristi u građevinarstvu i topografskom premeru, nadgledanju, primeni katastra, određivanju granica i mobilnom mapiranju.

    Sign up for a FREE trial for the PREMIUM POSITIONING RTK Network