Förbättra effektiviteten i dina kartläggningsaktiviteter med våra centimeters exakta positioneringstjänster. Vårt plug and play-system gör det möjligt för varje GNSS-rover att automatiskt ansluta till vårt RTK premium-nätverk via praktiskt taget vilken mobil internetanslutning som helst. Inom lantmäteribranschen används vårt nätverk vanligtvis inom byggnads- och topografisk undersökning, övervakning, matriseringsapplikationer, gränsbestämning och mobil kartläggning.

    Sign up for a FREE trial for the PREMIUM POSITIONING RTK Network