Zvyšte efektivitu svých geodetických aktivit s našimi centimetrami přesnými polohovacími službami. Náš systém plug and play umožní každému roveru GNSS automatické připojení k naší prémiové síti RTK prakticky prostřednictvím jakéhokoli mobilního připojení k internetu. V rámci geodetického průmyslu se naše síť běžně používá při stavebním a topografickém průzkumu, monitorování, aplikacích katastru, určování hranic a mobilním mapování.

    Sign up for a FREE trial for the PREMIUM POSITIONING RTK Network