Paranna mittaustoimintojesi tehokkuutta senttimetrien tarkoilla paikannuspalveluilla. Plug and Play -järjestelmän avulla jokainen GNSS-rover voi muodostaa yhteyden automaattisesti RTK premium -verkkoomme käytännössä minkä tahansa mobiilin Internet-yhteyden kautta. Maanmittausalalla verkkoamme käytetään yleisesti rakennus- ja topografisessa tutkimuksessa, seurannassa, kadastrisovelluksissa, rajojen määrittelyssä ja mobiilikartoituksessa

    Sign up for a FREE trial for the PREMIUM POSITIONING RTK Network